Standpunten

Zoeken

01. Werk en inkomen

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creëert kansen. Kwetsbare mensen blijven we ondersteunen.

Lees verder

02. Ondernemen in een welvarend Noordwijkerhout

Noordwijkerhout moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven.

Lees verder

03. Zekerheid en zorg, voor iedereen die dat nodig heeft

Er moet hulp zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Lees verder

04. Zorg voor de jeugd

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel in de thuissituatie als daar buiten.

Lees verder

05. Ruimte, wonen en verkeer

Noordwijkerhout is een aantrekkelijke plaats om te wonen en dat moet zo blijven.

Lees verder

06. Duurzaam leven in een schone gemeente

Samen met de burger en andere overheden hebben we de mogelijkheid om onze leefomgeving schoner, duurzamer en groener te maken.

Lees verder

07. Een veilig dorp

Noordwijkerhout is niet onveilig maar het kan beter.

Lees verder

08. Door sport en cultuur een aangenamer Noordwijkerhout

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze gemeenschap.

Lees verder

09. Een financieel gezond Noordwijkerhout

De gemeente moet een sluitende begroting hebben, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en duurzaamheid een centraal thema is.

Lees verder

10. Lokaal Bestuur, alert en dienstbaar

Het is het beste voor de inwoners als we nauw samenwerken met onze buren waarbij zelfstandigheid uitgangspunt is.

Lees verder