Iedereen telt mee!

Op deze plek zullen we u zo goed mogelijk informeren over het wel en wee in de Noordwijkerhoutse politiek. Op deze website presenteren wij onze standpunten over de belangrijkste politieke onderwerpen voor de inwoners van onze dorpskernen Noordwijkerhout en De Zilk, vertellen we wie we zijn en laten we weten wat we doen. Wil je met ons meedoen? Je bent van harte welkom!

Halfjaar bericht PvdA

door Marian Kuijper op 13 juli 2016

De eerste helft van 2016 is voorbij en de grote vakantie breekt aan. Tijd om een bericht te sturen om in het kort te vertellen hoe het met de fractie en bestuur gegaan is. De fractie bestaat uit Leon Floor, het enige raadslid, maar wel geassisteerd door Jan Janson en Ineke Secker als burgerraadsleden. Leon

lees verder »

Speerpunten PvdA Zuid-Holland 2015 – 2018

29 januari 2015

1. De provincie zorgt voor banengroei De Zuid-Hollandse economie is sterk op de wereldeconomie georiënteerd. Met drie universiteiten, de haven van Rotterdam en de (glas)tuinbouw heeft Zuid-Holland veel mogelijkheden om te blijven groeien en te zorgen dat elke inwoner hier een passende baan kan vinden. Iedereen moet aan de slag kunnen en mee kunnen profiteren

lees verder »

10 Punten programma

18 januari 2014

1. Werk en inkomen Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creëert kansen. Kwetsbare mensen blijven we ondersteunen. Daarom: bevordert de gemeente bij aanbestedingen het aanbieden van stageplekken en werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten; worden gezinnen met een minimum inkomen gewezen op het recht op financiële ondersteuning om aan lokale activiteiten te kunnen deelnemen; 

lees verder »

Verkiezingsprogramma 2014-2018

7 december 2013

Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk deel van de wereld, in een rijk land en in een welvarend dorp. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich toch ook in onze gemeente voordoen. Armoede, eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook hier voor. Niet iedereen in

lees verder »